Дюшеме Дъб Селект

Селекция „Селект“:

Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж на дървесината. Допускат се „очички“ (чепчета) до 5 мм. Беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината не се допускат на лицевата страна.

Описание

Размери:

20х70х350/420/490 мм

20х90х400-1500 мм

18х100х400-1200 мм

20х100х400-1500 мм

20х120х400-1500 мм

Ценова листа на дъбов паркет и дюшеме