Дюшеме Дъб Натюр

Селекция „Натюр“:

Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж на дървесината. Допускат се чепове до 10 мм и беловина.

Описание

Размери:

20х70х350/420/490 мм

20х90х400-1500 мм

20х100х400-1500 мм

20х120х400-1500 мм

Ценова листа на дъбов паркет и дюшеме