Дъбов паркет Натюр

Селекция „Натюр“:

Равномерна радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж на дървесината. Допуска се беловина, здраво сраснали светли чепчета до 7-8 мм, здраво сраснали тъмни чепчета до 5-6 мм, както и микропукнатини.

Описание

Размери:

20х50х300 мм

20х50х350 мм

Ценова листа на дъбов паркет и дюшеме